Για την προσωρινή στέγαση σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Καρπάθου στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου συνεδριάζει το Δ. Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: " Για την προσωρινή στέγαση σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Καρπάθου στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου συνεδριάζει το Δ. Σ."
-Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” του Δήμου Καρπάθου, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινή στέγαση σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Καρπάθου στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου.
2. Παράταση ισχύος συμβάσεων των απασχολούμενων στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
3. Παράταση προμήθειας καυσίμων λόγο του κατεπείγοντος.
4. Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.
5. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share