Βελτίωση στη λειτουργία του Νοσοκομείου της Λέρου - Ανακοίνωση απο την Διοικήτρια του ιδρύματος

11-11-2016-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ ΛΗΔΑΣ ΣΑΡΙΚΑ
Έχοντας επίγνωση του μεγάλου και εύλογου ενδιαφέροντος των πολιτών της Λέρου για την πορεία της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας και έχοντας την ευθύνη για αυτό, θα ήθελα να ενημερώσω για την έκβαση των πιο κρίσιμων θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε με επιμονή στο ΔΣ το τελευταίο πεντάμηνο, στο οποίο ανέλαβα την διοίκηση του οργανισμού.
Ιατρικό προσωπικό
Το πιο κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την έλευση μου ήταν η έλλειψη ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες όπως αυτή του Αναισθησιολόγου, η μεγάλη έλλειψη Ψυχιάτρων, η δυσκολία στην λειτουργία της Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής, καθώς και η ανάγκη αναζήτησης αντικαταστάτη της υπεύθυνης Νεφρολόγου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, που θα φύγει από το Νοσοκομείο στις 15 Νοεμβρίου 2016.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας τον Ιούνιο προκηρύξαμε 8 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών, 3 Ψυχιατρικής, 2 Αναισθησιολογίας , μια Ακτινοδιαγνωστικής, μια Βιοπαθολογίας και μια Οορθοπεδικής, που βρίσκονται στην διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Επίσης «ξεπάγωσε» προκήρυξη του 2010 με την οποία ήρθαν νέος Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής και μια Επιμελήτρια Α’ Χειρουργικής.
Εν τω μεταξύ για άμεση κάλυψη των αναγκών προβήκαμε σε προκήρυξη και κάλυψη μιας θέσης Αναισθησιολόγου επικουρικής, η οποία προσελήφθη πριν 15 μέρες με τριετή θητεία, με ουσιαστική συμβολή της Διοικήτριας της 2ηςΔΥΠΕ και μιας θέσης Ψυχιάτρου, η οποία προσελήφθη πριν ένα μήνα. Επίσης από την 4η Νοεμβρίου ανέλαβε υπηρεσία ο νέος ειδικός Νεφρολόγος ιατρός με σύμβαση για ένα χρόνο. Παράλληλα προχωράμε τις διαδικασίες για την κάλυψη του Νοσοκομείου με μόνιμη θέση.
Μέλημα μας είναι η προκήρυξη για κάλυψη μόνιμων θέσεων γιατρών του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στις μονήρεις ειδικότητες στις οποίες υπηρετεί ένας μόνο ειδικός.
Στο ίδιο διάστημα έγιναν προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού, ενός Τεχνολόγου Ραδιολογίας, μιας βοηθού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου μέσω ΑΣΕΠ, και αναμένονται ακόμη μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις 7 ΔΕ και 5 ΤΕ Νοσηλευτών.
Λειτουργία Χειρουργικής Κλινικής
Με την έλευση του νέου Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, στα μέσα Ιουλίου, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στο Νοσοκομείο με αύξηση της δυσκολίας και πολυπλοκότητας των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στο νησί, ενώ εφαρμόζεται μετά από χρόνια στο Νοσοκομείο μας η λαπαροσκοπική μέθοδος. Παράλληλα δίνεται βοήθεια και επιστημονική κάλυψη σε χειρουργεία όλου του Χειρουργικού Τομέα, αλλάζοντας το τοπίο στην χειρουργική δραστηριότητα του Νοσοκομείου μας. Αποτέλεσμα της αναζωογόνησης της λειτουργίας της Χειρουργικής κλινικής είναι η δραματική μείωση των διακομιδών και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στον πληθυσμό και σε όλους μας, αποφεύγεται έτσι η ταλαιπωρία των ασθενών και συγγενών τους. Αξίζει να σημειωθεί πως όλη τη χρονιά του 2015 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 165 χειρουργικές επεμβάσεις μικρής και μέσης βαρύτητας, ενώ στους 4 τελευταίους μήνες οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν υπερβεί τις 133 με αύξηση του αριθμού των επεμβάσεων μέσης και μεγάλης βαρύτητας.
Έκτακτη επιχορήγηση
Ζητήσαμε έκτακτη επιχορήγηση από την 2η ΔΥΠΕ και λάβαμε ένα ποσό ύψους 12% του προϋπολογισμού μας προκειμένου να βελτιώσουμε την διατροφή, την ένδυση και υπόδηση των ασθενών μας, να βελτιώσουμε την κτιριακή υποδομή του νοσοκομείου και των δομών μας καθώς και να προμηθευτούμε ιατρικό εξοπλισμό για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (εμπλουτισμό των εξετάσεων του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, βελτίωση των συνθηκών της χειρουργικής κλινικής, του χειρουργείου κλπ).
Νέος υπερηχοτομογράφος-δωρεά
Μετά από συζητήσεις δεχθήκαμε και αποκτήσαμε, ως δωρεά, συσκευή υπερήχων σε αντικατάσταση της παλαιωμένης προϋπάρχουσας, που διευκολύνει πολύ την αξιόπιστη απεικονιστική διαδικασία.
Αναδιοργάνωση Ψυχιατρικών Τομέων
Μετά από ενδελεχή συζήτηση με τους Ψυχιάτρους, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και όλους τους Επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας, αποφασίσαμε την επαναλειτουργία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών. Από 1η Νοεμβρίου το Κρατικό Θεραπευτήριο δέχεται πάλι εισαγωγές ασθενών μετά από εισαγγελική παραγγελία. Αποφασίσαμε ακόμη την μεταφορά των ασθενών του Τμήματος ΤΑΜΕΑ, σε ισόγειο ανακαινισμένο κτίριο για ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας στόχος μας είναι η μελέτη και κατάρτιση προγράμματος προσέλκυσης φοιτητών από όλη τη χώρα για εκπαίδευση και εξειδίκευση τους στην ψυχική υγεία και η επαφή τους με την πλούσια εμπειρία των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας στις αποκαταστασιακές μας δομές.
Στόχος επίσης είναι η επεξεργασία προγράμματος επιμόρφωσης των εργαζομένων στην ψυχική υγεία και ενημέρωση τους με τις σύγχρονες αντιλήψεις της ψυχιατρικής.
Αντικείμενο μελέτης είναι επίσης η δυνατότητα επαναλειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας για ενημέρωση του περιβάλλοντος των ασθενών, αλλά και των κατοίκων για την πρόληψη ψυχικών διαταραχών και καταπολέμηση της επιφυλακτικότητας του πληθυσμού απέναντι στους ασθενείς αυτούς, τόσο στη Λέρο αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια.
Σε διαδικασία διαγωνισμού βρίσκεται η περιβαλλοντική μελέτη για αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στα Λέπιδα, που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από το Κέντρο 1ης Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων.
Συνεχής έγνοια μας και μέριμνα είναι η βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων του Νοσοκομείου, οι οποίοι στηρίζουν την λειτουργία του και «βάζουν πλάτη» στις δύσκολες συνθήκες της έλλειψης προσωπικού, της γηρασμένης κτιριακής υποδομής, με τις συνεχείς ανάγκες επισκευών και της περιορισμένης οικονομικής συγκυρίας, καθώς και η βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην ευσυνειδησία και φιλοτιμία τους, στηρίζεται τόσο η Διοίκηση όσο και οι ασθενείς και αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας.
Το μέτωπο για την επίλυση των προβλημάτων του Νοσοκομείου είναι ανοικτό και στόχος μας είναι η επαρκής, αποτελεσματική και σύγχρονη λειτουργία του οργανισμού μας, με ανταπόκριση στον πολυσχιδή ρόλο του, που προσδιορίζεται από την φύση του να συνδυάζει λειτουργίες, όπως αυτές του Κρατικού Θεραπευτηρίου, του Γενικού Νοσοκομείου, αλλά και του Κέντρου Υγείας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΛΗΔΑ

Share