Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Ρόδου ετών 2016-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής ετών 2016-2017 -Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου (3η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το 2018), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης ετών 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006». Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (πλ. Ελευθερίας). Ήδη ο Δήμαρχος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να του καταθέσουν ένα μικρό, περιεκτικό και ουσιαστικό απολογισμό των έργων και δράσεων των υπηρεσιών που επιβλέπουν για τα έτη 2016 και 2017, καθώς η παρουσίαση του έργου της Δημοτικής Αρχής για τα συγκεκριμένα έτη θα γίνει από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Κατά τον απολογισμό θα γίνει αναφορά στο έργο του συνόλου του Δημοτικού Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του. Η διαδικασία της δημόσιας λογοδοσίας θεωρείται από τον Δήμαρχο ύψιστης πολιτικής σημασίας, ενώ αποτελεί και δέσμευση της δημοτικής παράταξης του «Ρόδος Δύναμη Πολιτών» να λειτουργεί με τρόπο διάφανο και προσιτό προς τους πολίτες και να κρατά ενήμερη τη Ροδιακή κοινωνία για τις ενέργειες και τους σχεδιασμούς της. Σχετική πρόσκληση της συνεδρίασης έχει ήδη σταλεί, πέραν των δημοτικών συμβούλων και των προέδρων και εκπροσώπων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, σε νυν και πρώην βουλευτές, εκπροσώπους πολιτικών παρατάξεων, τοπικούς φορείς του δημοσίου και σε θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλεως, επιστημονικούς, εμπορικούς συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς. Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η κατά το δυνατόν ευρύτερη εκπροσώπηση των κατοίκων του νησιού, είναι θεμιτή η παρουσία στην ανωτέρω συνεδρίαση και άλλων φορέων και συλλόγων του νησιού. Κατά τη συνεδρίαση προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των δημοτικών παρατάξεων, ενώ μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του σώματος, καθώς και μέλη των συμβουλών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή, έχει κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο, γι’ αυτό και η συνεδρίαση είναι ανοικτή και στο κοινό.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ -...
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ-Μια καλή πρόθεση δεν αρκεί να υπηρετεί το σκοπό της ύπαρξής της, να...
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης και σε συνέχεια της εφαρμογής των...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-28 Ιανουαρίου 2019 -Αντώνης Καμπουράκης: Με Δύναμη για τη Ρόδο! -Την...