Ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: " Ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"
-Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Δήμου Καρπάθου, στο πλαίσιο νέων χρηματοδοτήσεων σε Δήμους της Χώρας, ύψους 8.569.825,78 Ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», ανακοινώθηκε η ένταξη του για τα κάτωθι:

1. " Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας" συνολικού προϋπολογισμού 174.344,00 Ευρώ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0. 00 Ευρώ
2. " Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου , οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού" συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 Ευρώ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 0, 00 Ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share