Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου: Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα - Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου

Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου (*). Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα. Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου Ο ρόλος της πόλεως της Ρόδου μεσοχρόνια εστιάζεται, ως:  Ισχυρός, οικουμενικής εμβέλειας, πόλος/ υποδοχέας διεθνών ροών τουρισμού.  Σημαντικό Μεσογειακό Κέντρο θαλάσσιου τουρισμού: κρουαζιέρες, γιώτιγκ.  Αναδυόμενο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Ν.Α. Λεκάνη της Μεσογείου.  Κέντρο πολιτισμού στην Ν.Α. Μεσόγειο.  Διεθνής κόμβος μεταφορών στην Ν.Α. Μεσόγειο.  Κύριος κόμβος του αστικού/ (ημι)αστικού συστήματος Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακό Διοικητικό κέντρο.  Περιβαλλοντικό πρότυπο. Παράλληλα, αναπτυξιακός στόχος είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου, βάσει ενίσχυσής των αποφασιστικών παραγόντων που τη στοιχειοθετούν, στη διασφάλιση προϋποθέσεων εδαφικής και κοινωνικοοικονομικής συνοχής και στην προστασία / ανάδειξη / αειφόρο διαχείριση του ενδοαστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος / οικοσυστήματος. Για την επίτευξη των στόχων, που συντείνουν στην ανάληψη του νέου ρόλου που καλείται να επωμιστεί η Ροδιακή Πρωτεύουσα, καθορίζεται η αστική της στρατηγική, ως εξής:  Σχεδιασμός της ιστορικής εξέλιξης του αστικού κέντρου της Ρόδου, στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, μέσω: - αναδιάρθρωσης επιτελικών δραστηριοτήτων, - λειτουργικής προσαρμογής ήδη υπαρχουσών αστικών περιοχών, - διευθέτηση της ανάπτυξης της με: o προγραμματισμό νέων συνόλων, o μεταρρύθμισης και (επαν)οργάνωσης συστημάτων σύνδεσης των συναθροίσεων μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής των επεμβάσεων εστιάζονται στην:  Αντιστροφή τάσεων πτωτικής πορείας τριτογενή τομέα (πρωτίστως της μεταποίησης) και ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητάς του.  Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στον τουρισμό - μέσω παρεμβάσεων σε ζωτικές συνιστώσες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του.  Ολοκλήρωση / δημιουργία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στο Δήμο: ύδρευση/ αποχέτευση, υγεία, ελεύθερο χρόνο, εκπαίδευση, πολιτισμός.  Δημιουργία/ ενίσχυση ενός τοπικού εργατικού και στελεχιακού δυναμικού προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήμου Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής.  Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  Ενοποίηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων.  Ανάδειξη/ δημιουργία Ιστορικών Οδών/ Διαύλων ενοποίησης Ιστορικών και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι προσόψεις των παραπάνω τμημάτων της πόλης –νέων, αναμόρφωση υφισταμένων- υπόκεινται σε εναρμόνιση με τον ιστορικό τους περίγυρο, μέσω της πρόκλησης μιας «αρχιτεκτονικής διαλεκτικής/ συνομιλίας» διαφόρων εποχών.  Χαρακτηρισμός περιοχών στη περίμετρο των ιστορικών χώρων, τόπων και αυτών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ως «αστικές περιοχές μορφολογικής εναρμόνισης». (ΕΠΑΝ)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  Καθορισμός ως Διοικητικού Κέντρου, της περιοχής/ ζώνης περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης. Η περιοχή προσδιορίζεται από το Στάδιο «Διαγόρας», έως Βορείου Ηπείρου και εκατέρωθεν της οδού Διαγοριδών.  Δημιουργία νέου Διοικητικού Κέντρου.  Χωροθέτηση, στην περιοχή Φυτώριο, των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων/ Δομών σε άμεση γειτνίαση με το Τεχνολογικό Πάρκο και το Πάρκο Ερεύνης. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.  Καθορισμός περιοχών «Νέας Οικονομίας/ Στήριξης Λιμενικών Υποδομών», κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ανατολικά, από τη Μεσαιωνική Πόλη έως (και) το κτίριο της Δ.Ο.Υ. Ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός είναι αυτός του πολεοδομικού κέντρου. Η Ζώνη του παραλιακού μετώπου, χαρακτηρίζεται (και) ως περιοχή μορφολογικής εναρμόνισης.  Δημιουργία χώρων ελευθέρου χρόνου και αναψυχής Παραλιακής Ζώνης μεταξύ Ζώνης Ανεφοδιασμού και Τουριστικής περιοχής.  Δημιουργία Πάρκου Υγείας πέριξ του Νοσοκομείου.  Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου.  Δημιουργία Ζώνης Τουρισμού και Αναψυχής.  Δημιουργία/ αναβάθμιση πλέγματος Μητροπολιτικών χώρων πρασίνου. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Ε&Τ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.  Δημιουργία ΒΙΠΕ/ ΒΙΟΠΑ.  Δημιουργία Ζωνών Χοντρεμπορίου και Αποθηκευτικών Χώρων και Χώρων Μεταφόρτωσης (Logistics).  Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου/ Θερμοκοιτίδας νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων.  Δημιουργία Πάρκου Ερεύνης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ)  Βελτίωση κύριων παραμέτρων, που συγκροτούν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της α΄ κατοικίας: οικιστικός ιστός, οδικό περιβάλλον, δημόσιος χώρος, μορφολογία.  Σχέδια Ανάπλασης/ Αναβάθμισης ανά συνοικία.  Ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών κύριας και παραθεριστικής (β΄) κατοικίας, με νέες οικιστικές επεκτάσεις.  Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας: - Άγιοι Απόστολοι, - Περιοχή που περικλείεται μεταξύ οδών Καποδιστρίου – Καναδά, - Περιοχή νότια της οδού Διαγοριδών γειτνιάζουσα με τον Αρχαιολογικό χώρο Μόντε Σμίθ.  Ενσωμάτωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών στο κύριο σώμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  Ροδίνι: ανάπλαση κοίτης. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  Δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου.  Δημιουργία εμπορικού/ εκθεσιακού χώρου, διεθνούς διαμετρήματος.  Δημιουργία Μουσείου Αστικής Ιστορίας. Πιθανή χωροθέτηση, περιμετρικά Αρχαιολογικού Χώρου Ροδινίου.  Δημιουργία εκθεσιακών χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.  Αναμόρφωση περιοχών Δ.Ο.Υ./ Αξιωματικών. (*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία» Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

(*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία» Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ -...
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ-Μια καλή πρόθεση δεν αρκεί να υπηρετεί το σκοπό της ύπαρξής της, να...
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης και σε συνέχεια της εφαρμογής των...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-28 Ιανουαρίου 2019 -Αντώνης Καμπουράκης: Με Δύναμη για τη Ρόδο! -Την...